Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Baráth Tibor: A külföldi magyarság ideológiája /40

2012.04.23
TARTALOM
E könyv címéről és tartalmáról 5
Első rész:
A DUNAVIDÉK ESZMÉNYI ÁLLAMRENDJE
A magyar politikai gondolkodás alapelvei 7
A Dunavidék önelvű politikai felépítése 12
Elmélkedés a dunai állambölcseletről egy Szent István-napon 25
Az erdélyi városok a dunai államrendben 29
Ottó kir. hg. Európáról és Magyarországról 32
A szovjet blokk balkáni törekvései 1945 óta 41
Második rész:
TÖRTÉNETI TUDATUNK ÁPOLÁSA
Az új magyar őstörténet dióhéjban 47
Magyar nyelvű felirat egy IX. századi régészeti leleten 49
Kolozsvár, az erdélyi magyar városok gyöngyszeme 52
Rákóczi fejedelem kétszázötven év távlatából (1953) 58
A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon, 1761-1795 65
Kossuth Lajos a sajtó hivatásáról 74
A mayerlingi tragédia új megvilágításban 79
A kereszténység ezer évének mérlege Magyarországon 82
A franciaországi magyarság a két világháború között 90
A kanadai magyarság küzdelme önmagáért 98
A régi amerikás magyarság ébredése 105
Az emigrációs magyar sajtó történetéhez 109

Harmadik rész:
TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI ÚTKERESÉSÜNK

A magyar társadalom politikai erőviszonyai Trianon után 113
Kísérlet magyar parasztállam kialakítására 121
A nemzeti öntudat felszámolása a csonka magyar hazában 129
Amit a nemzeti kommunizmusról tudni kell 137
Az amerikai magyar exil-kormány megalakítása 140
Útban "napkereszténység" felé? 145
Milyen legyen a nemzetgazdaság korszerű felépítése? 150
A termelékenység fokozása 159
Csonka-Magyarország iparosítása, 1945-1954 165
A kereset állandósítása a legfontosabb mai munkásprobléma 180
Ujabb nézetek a sztrájkjog alkalmazásáról 184
Kollektív munkaszerződések Észak-Amerikában 187
A szakszervezeti gondolat tegnap és ma 190
Negyedik rész:
HÍRÜNK A VILÁGBAN
A magyarellenes külföldi propaganda jelen állása 195
A szláv veszély és a magyar külpolitika a nyugati történetírásban 202
A magyar történet helye Európa történetében 203
Szlávok és magyarok vitája a montreáli Gazette hasábjain 214
A török történetírás új útjai 216
A magyar történetírás helyzete (1942) és esedékes megújítása 223
Késik az új horvát történetszemlélet 236
A magyar sport dicsősége 239

Fejezet:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40

PDF akta